Posiadamy specjalistyczne samochody do odbioru i wywozu odpadów klasyfikowanych jako odpady kat.3.

Zapewniamy właściwe warunki sanitarne podstawianych środków transportu oraz przewóz do miejsca odzysku i unieszkodliwienia odpadów.

Posiadamy wszelkie zezwolenia z zakresu odbioru i transportu odpadów.

Wzór umowy kat. 3

Komentarze i pytania są mile widziane.

Formularz kontaktowy
* Pola wymagane