ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Reklamację należy złożyć wysyłając maila na adres:  audyt@ekosanodpady.pl

W temacie proszę napisać: REKLAMACJA

W treści proszę napisać czego dotyczy reklamacja i szczegółowo opisać reklamowaną sytuację.

Podać maila i nr telefonu osoby do kontaktu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych, a jej wynik zostanie przesłany na wskazanego przez Państwo maila.

Właściwą drogą składania reklamacji jest droga mailowa!