Festyn w Malechówku ,,Pożegnanie Lata z Norbim” z firmą Ekosan Sp. z o.o.

festyn_MalechowkoW dniu 3 września 2016r. na stadionie w Malechówku odbył się festyn ,,Pożegnanie Lata z Norbim”

podczas, którego swoje stoisko miało EKOSAN Sp. z o.o..
Dla dzieci zostały zorganizowane quizy i konkursy, w których dzieci mogły wykazać się swoja wiedzą na temat ochrony środowiska i gospodarowania odpadów komunalnych. Czytaj dalej

Kontrola Urzędu Miasta Koszalin

Dnia 25.11.2014 roku została w naszej firmie przeprowadzona kontrola Urzędu Miasta Koszalin.

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Wywóz odpadów komunalnych 15 sierpnia 2014 z gminy Manowo

15 sierpnia 2014r. dzień wolny od pracyharmonogram 2

W związku ze świętem dnia 15 sierpnia 2014 roku tj. piątek, wywóz odpadów komunalnych według naszego harmonogramu z miejscowości Gajewo, Grzybnica, Grzybniczka, Kliszno, Kopanino, Lisowo, Manowo, Rosnowo, Zacisze odbędzie się 16 sierpnia w sobotę.

Kontrole w naszej firmie

Prowadząc działalność z zakresu wywozu odpadów jesteśmy regularnie kontrolowani różnego rodzaju instytucje.

Urzędy Gmin, Miast, WKU, a także Inspektoraty Ochrony Środowiska i Weterynarii badają nasze zaplecze sanitarne, bazę transportową, dokumenty potwierdzające legalną utylizację przyjętych odpadów.

Brak uwag do przeprowadzanych kontroli świadczy o bardzo wysokich standardach świadczonych przez nas usług. Czytaj dalej

Wywóz nieczystości płynnych, szamba, WUKO, karcher

Nowe auto do wywozu szamba

Daf CF szambo

Nasza firma wzbogaciła się ostatnio o nowe auto do wywozu nieczystości płynnych. Auto marki DAF model CF posiada beczkę o pojemności 8000 litrów. Jest wyposażone w karcher, a także sprzęt do oczyszczania i udrażniania kanalizacji. Czytaj dalej

Uchwała Rady Gminy Mielno o wywozie odpadów

ikona pdf ekosan

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391, z późn. zm.) – tekst ujednolicony

Uchwała Nr XLIV/475/13 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Czytaj dalej

Rozwiązanie umów zgodnie z ustawą

Rozwiązanie umówRozwiązanie umów z właścicielami nieruchomości zgodnie z ustawą.

W związku z wprowadzeniem do obiegu prawnego Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z dnia 13.09.1996r., poz. 622 z późn. zm.) gminy przejmują władztwo nad odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

Realizacja powyższej ustawy poprzez akty prawa miejscowego oraz inne przedsięwzięcia organizacyjne powoduje, iż wszelkie umowy zawarte między Ekosan a właścicielami nieruchomości zamieszkałymi lub zarządcami nieruchomości ulegają rozwiązaniu z chwilą przejęcia ustawowych zadań przez gminy i miasto Koszalin. Czytaj dalej