AKTUALNE ZMIANY PRAWNE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 6 września 2019 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa, handlowcy i inne podmioty prowadzące działalność) mogą przystępować do gminnego systemu odbioru komunalnych dobrowolnie – na podstawie pisemnej zgody (ar. 6c ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2019.0.2010) – albo wybrać inną drogę tj. podpisać umowę samodzielnie z prywatnym przedsiębiorcą.

EKOSAN Sp. z O.O. jest przedsiębiorstwem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych na Państwa terenie.

Stosowny Urząd musi jedynie nowe przepisy przyjąć uchwałą samorządową.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.