AKTUALNE ZMIANY PRAWNE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 6 września 2019 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa, handlowcy i inne podmioty prowadzące działalność) mogą przystępować do gminnego systemu odbioru komunalnych dobrowolnie – na … Czytaj dalej