Rozwiązanie umów zgodnie z ustawą

Rozwiązanie umówRozwiązanie umów z właścicielami nieruchomości zgodnie z ustawą.

W związku z wprowadzeniem do obiegu prawnego Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z dnia 13.09.1996r., poz. 622 z późn. zm.) gminy przejmują władztwo nad odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

Realizacja powyższej ustawy poprzez akty prawa miejscowego oraz inne przedsięwzięcia organizacyjne powoduje, iż wszelkie umowy zawarte między Ekosan a właścicielami nieruchomości zamieszkałymi lub zarządcami nieruchomości ulegają rozwiązaniu z chwilą przejęcia ustawowych zadań przez gminy i miasto Koszalin.

Ekosan odbierze od Państwa wypożyczone pojemniki na odpady (istnieje możliwość ich odkupu) oraz rozliczy się finansowo z Państwem w zakresie wykonanych przez siebie usług wywozu odpadów komunalnych zgodnie z zawartymi umowami.

Niniejsza informacja ma na celu uspokojenia części mieszkańców, iż nie zachodzi okoliczność składania wypowiedzenia umowy między Ekosan a mieszkańcami, zarządcami nieruchomości, ze względu na nowe regulacje ustawowe i przejęcie zadań przez gminy i miasta.

Rozwiązanie umów

Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.